Fonden havde pr 1. januar 2021 en egenkapital på 1,2 mio. kr.

Enhver gave tilskrives fondskapitalen og kan ikke anvendes til støtteformål - med mindre gavegiver bestemmer noget andet.

Det er formuens renteafkast, der anvendes til støtte til kulturelle og kunstneriske formål.

Såvel Told- og Skattemyndighederne som fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet) har godkendt kulturfondens formål som almennyttigt.

Fondens regnskab revideres af statsautoriseret revisor, Søren Windahl Pedersen, Revisionsfirmaet Gyrn, Lops & Brandt, Fændediget 13, 4600  Køge.

Fondens regnskab er tilgængeligt ved henvendelse til fondens sekretariat v/advokat Advokat Susanne Graffmann , Torvet 19, 4600  Køge.

Ændret 27. maj 2021 17:10