Kristian Ebbensgaard - nyt bestyrelsesmedlem i Køge Kultur Fond

Med udgangen af 2009 sluttede Kristian Ebbensgaard som formand for Region Sjælland, men han hviler ikke på laurbærrene, for den 8. marts blev han udpeget som bestyrelsesmedlem i Køge Kultur Fond.  Kristian Ebbensgaard har hjemme i Køge.  Det er her, han bor – det er her, han med sin hustru Bente lever sin daglige tilværelse, og det er her, han engagerer sig.

Bestyrelsesposten var blevet ledig ved årets udgang, efter fhv. F.L-Smidth-direktør Ib Christensen, trak sig fra posten som bestyrelsesformand i kulturfonden og overlod den til det siddende bestyrelsesmedlem Svend Aage Nielsen.
Fondsbestyrelsen er overbevist om, at den med Kristian Ebbensgaard indtræden har fået tilført en stor ”gevinst” – i form af en respekteret, initiativrig, aktiv og vidende person med et stort netværk.

Kristian Ebbensgaards hidtidige virke har været mange års byråds- og amtsrådsarbejde herunder 3 valgperioder som amtsborgmester og i den sidste valgperiode som regionsrådsformand i Region Sjælland.  Sideløbende har Kristian Ebbensgaard også haft topposter i først Amtsrådsforeningen og siden Danske Regioner.
I midten af tresserne aftjente Kristian Ebbensgaard sin værnepligt som telegrafist i Jyske Telegrafregiment, og senere fik han desuden en landbrugsuddannelse.  I 1972 blev visitkortet suppleret med titlen Merkonom i revision, og meget tydede på, at Ebbensgaards fremtid som revisions- og regnskabskonsulent skulle ligge i et revisionskontor i Køge.  Politisk set fandt han sit ståsted i Venstres lokale partiforening, og i 1974 blev han indvalgt i Køge Byråd, hvor han sad i 20 år.

Kristian Ebbensgaard valgte selv, at han ikke ville stille op til regionsrådsvalget i november – for der skulle være tid til at pleje andre interesser end politik.  I første række står stadig familien.  Men nu er så posten som fondsbestyrelsesmedlem i Køge Kulturfond også kommet til.  I bestyrelsen skal han sammen med 7 andre Køgefolk (se under menupunktet ”Bestyrelse”) drive Køge Kultur Fond.

Kristian Ebbensgaard træder ind i fondsbestyrelsen, netop som rammerne er lagt for efterårets legatuddeling på Hotel Hvide Hus i Køge - ”pakket ind” i en unik Elton John showkoncert med bandet ”Elton Jam”.


Fhv. formand for
Region Sjælland,
Kristian Ebbensgaard

 

Ændret 08. marts 2010 22:52