Kulturfonden har igen modtaget en stor donation

I forbindelse med Køge Kultur Fonds koncert den 10/11-01 på Hotel Hvide Hus i Køge har en Køge-borger vist sin påskønnelse af kulturfondens indsats og overdraget formanden for kulturfonden, boghandler Erik Nielsen 50.000 kroner.

Køge-borgeren - der i øvrigt ønsker at være anonym - har dermed sikret sig plads i kulturfondens historie, idet gavebeløbet - i overensstemmelse med fondslovgivningen - bliver bundet som urørlig fondskapital til evig tid.

Kulturfonden er glad for pengegaven, idet det er vigtigt at øge fondskapitalen, således at afkastet (renter) af denne bliver så stor som mulig.  Det er nemlig alene afkastet, der udloddes til de unge, kunstneriske Køge-talenter.

Ændret 09. december 2001 10:53